Zadaj Pytanie

Wyślij

Dla Rodziców

Stowarzyszenia dla osób z wadami wrodzonymi

Stowarzyszenie Syndrom
65-001 Zielona Góra, Ul. Budziszyńska 14/2a
e-mail: zespoldowna@op.pl
http://zespoldowna.pl

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU JA TEŻ
80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 7/45
e-mail: sekretariat@jatez.org.pl

https://jatez.org.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera
60-683 Poznań, ul. Mateckiego 21/12                          
tel. 505 662 291

Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Koniczynka"
60-391 Poznań, Swoboda 22/24
tel. 61 867 30 41
fax: 61 867 30 41
e-mail: koniczynka3@op.pl
http://www.stowarzyszeniekoniczynka.pl/

Stowarzyszenie 22Q11 Polska
60-591 Poznań, ul. Radosna 49/1 
tel. 604 475 696; 602 727 471
e-mail: kontakt@22q11.pl
https://www.22q11.pl/

Stowarzyszenie Na Tak
60-277 Poznań, ul. Płowiecka 15
tel. 61 868 84 44
fax 61 222 47 81
e-mail: biuro@natak.pl

https://www.natak.pl/

DOROTKOWO
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258
tel. +48 606 646 615

e-mail: dorotkowo@dorotkowo.pl
https://www.dorotkowo.pl/

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 2 lok. 6
tel. 22 848 07 60 lub 605 882 082                                                                                                           
https://www.sercedziecka.org.pl/

Stowarzyszenie Tęcza
02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10
tel. 22 822 03 44 lub 22 658 43 30 
e-mail: tecza@idn.org.pl lub http://tecza@tecza.org

https://tecza.org/

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej KOCHANI"
01-922 Warszawa, ul. Conrada 13                                       
tel. (22) 663 40 43
fax (22) 663 10 13
e-mail: info@bardziejkochani.pl                           
https://www.bardziejkochani.pl/

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera 
00-252 Warszawa, Ul. Podwale 13/15 lokal 202      
tel. (22) 824 35 44
https://turner.org.pl/

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie
05-503 Głosków, ul. Radnych 9A                                     
tel. 601 30-04-52 lub (22) 757-81-29
fax +48 22 757 81 97
e-mail: biuro@chorobyrzadkie.pl
http://chorobyrzadkie.pl/

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
02-914 Warszawa, ul. Św. Bonifacego 10
tel. (22) 642 75 07
e-mail: biuro@ptchnm.org.pl
http://www.ptchnm.org.pl/

Fundacja "Rozszczepowe marzenia"
02-768 Warszawa, ul. Fosa 31
tel. 797 199 745 
e-mail: biuro@rozszczepowe-marzenia.org 
http://rozszczepowe-marzenia.org/

Fundacja na rzecz dzieci ze stopą końsko-szpotawą.
Fundacja im. Ignacego Ponsetiego
01-461 Warszawa, ul. Grodkowska 8/30
tel. 578 604 077
e-mail: fundacja@ponseti.pl

https://ponseti.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57/326
(budynek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II)
tel. 507 144 062
e-mail: wadasluchu@gmail.com
https://www.wadasluchu.org/kontakt/

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa"
40-064 Katowice, ul. Kopernika 14
adres ośrodka gdzie urzędujemy: 41-605, Świętochłowice ul. Korfantego 3                    
tel. 609 704 787

e-mail: szansa@szansa.katowice.pl
http://szansa.katowice.pl/nowa/

Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę "Matio"
30-507 Kraków, ul. Celna 6
tel. 12 292 31 80
e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl
https://www.mukowiscydoza.pl/

Stowarzyszenie Marfan Polska
01-969 Warszawa; ul. Pułkowa 58 

siedziba biura: 01-969 Warszawa; ul. Pułkowa 58   
tel. +48 600 35 10 20
e-mail: pomoc@marfan.org.pl                     
http://marfan.pl/

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza"
70-392 Szczecin, ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7A
tel. (91) 307 06 46 lub 500 009 865                                                       
http://tecza.org.pl/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta
e-mail: info@rettsyndrome.pl
http://rettsyndrome.pl/

Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk
05-270 Marki, ul. Kościuszki 43

adres do korespondencji: 33-240 Żabno, ul. Piłsudskiego 49
e-mail: sekretariat@debra-kd.pl
http://debra-kd.pl/index.php

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach"
tel. 784 323 014

e-mail: http://stowarzyszenie@wnaszychrekach.pl
http://www.wady-dloni.org.pl/

Fundacja Spina
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. 503 005 408
e-mail: fundacja@spina.com.pl
https://spina.com.pl/

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca „Cor Infantis”
20–701 Lublin ul. Nałęczowska 24,
tel./fax: (81) 533 73 55; tel. 887 220 007
e-mail: fundacja@corinfantis.org
www.corinfantis.org

Fundacja "Mam serce"
02–776 Warszawa, ul. Dereniowa 10/91   
tel.: +48/ (22) 299 66 50, 690 023 930
e-mail: biuro@mam-serce.org 
www.mam-serce.org

Stowarzyszenie Sursum Corda   
33–300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11
tel. +48/ (18) 441 19 94   
e-mail: biuro@sc.org.pl
www.naratunek.sc.org.pl

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego
05-092 Łomianki; ul. M. Konopnickiej 1/189 Dziekanów Leśny
e-mail: kontakt@otwarteramiona.pl  
https://www.otwarteramiona.pl/

Fundacja "Masz prawo"
55-003 Czernica; ul. Klonowa 18 Nadolice Wielkie
tel. 609 565 320
e-mail: kontakt@fundacjamaszprawo.pl
fundacjamaszprawo.pl

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz ich Rodzin „ZUZIK”
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 180A/1B
tel. +48 501 561 388 
e-mail: kontakt@wpp-stowarzyszenie.pl
http://wpp-stowarzyszenie.pl/

Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A
http://pediatriametaboliczna.pl/category/aktualnosci/

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzonymi Wadami Serca przy USD w Krakowie–Prokocimiu “SERDUSZKA Z PROKOCIMIA” pod honorowym patronatem dr hab. n. med. Tomasza Mroczka
e-mail: stowarzyszenie@serduszkazprokocimia.pl
http://serduszkazprokocimia.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej 
Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP

93–338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
www.kardiologia-prenatalna.org.pl

Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami i Chorobami Serca „Serduszko”
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a
tel. 790 725 840
e-mail: fundacjaserduszko@wp.pl 
www.fundacjaserduszko.pl

Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „Mamy Serce”
93–338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. +48  604 906 078
e-mail: fundacja@mamyserce.org.pl
www.mamyserce.org.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: