AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

Instrukcja


Wypełnione formularze zgłoszeń należy przesyłać bezpośrednio na adres (uwaga nowy adres):

POLSKI REJESTR WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Rokietnicka 8

60-806 Poznań

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA WADY ROZWOJOWEJ DO POLSKIEGO REJESTRU WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH

Wytyczne dotyczące wypełniania karty zgłoszenia wrodzonej wady rozwojowej do PRWWR (do_druku)

Zgłoszenie dotyczy wad u dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 24 miesiąca życia, a także wad u dzieci martwo urodzonych i wad wykrytych prenatalnie.
Formularz zgłoszeniowy powinien wypełniać lekarz oddziału: noworodkowego, dziecięcego, położniczo-ginekologicznego; poradni: rejonowej-dziecięcej, specjalistycznej.
W celu uniknięcia dublowania zgłoszenia wady (u dzieci urodzonych żywo), lekarz który pierwszy stwierdził wadę rozwojową u danego dziecka i wypisał formularz wpisuje rodzaj zgłoszonej wady oraz datę zgłoszenia do Rejestru w Książeczce Zdrowia Dziecka na 3 stronie , w rubryce " Kwalifikacja do grupy dyspanseryjnej " lub na 7 stronie nowej Książeczki Zdrowia Dziecka w punkcie " Testy przesiewowe ", w rubryce " inne ". Jeśli zgłoszenia dokonuje lekarz położnik lub neonatolog, fakt ten należy także odnotować w Historii Rozwoju Noworodka na 2 stronie, w rubryce " Kontrole, badania ".
Jednostka zgłaszająca wadę wrodzoną wysyła na bieżąco wypełnione formularze bezpośrednio do Zespołu d/s Polskiego Rejestru Wad Rozwojowych ( adres na formularzu zgłoszenia ).

Technika wypełniania formularza

1. Formularz zgłoszeniowy wypełnia lekarz stwierdzający wadę.
2. W przypadku, gdy dziecko pochodzi z ciąży mnogiej należy wypełnić osobny formularz dla każdego noworodka z wadą rozwojową.
3. W przypadku wątpliwości, czy daną nieprawidłowość kwalifikować jako wadę, należy zawsze wypełnić formularz.
4. Opis wady należy podać w języku polskim. Należy dokładnie opisać każdą stwierdzoną wadę w punkcie 17 z podaniem narządu i lokalizacji ( w załączeniu lista wad podlegających zgłoszeniu).
5. Informacje dotyczące badania patomorfologicznego (punkt 19 ) wypełnić zarówno dla noworodków żywo urodzonych, które zmarły jak i martwych urodzeń.
6. Formularz powinien być podpisany przez lekarza zgłaszającego wadę oraz zawierać jego imienną pieczątkę. Na formularzu winna się również znajdować czytelna pieczęć jednostki zgłaszającej.