AKTUALNOŚCI

UWAGA ZMIANA ADRESU PRWWR

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana danych adresowych PRWWR. Aktualny adres: Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych ul. Rokietnicka 8 60-806 Poznań

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

DANE TELEADRESOWE


Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Rokietnicka 8; 60-806 Poznań
tel.: +48 (61) 854 76 13, 854 73 49
fax: +48 (61) 854 76 13
info@rejestrwad.pl

Prof. dr hab.med. Anna-Latos Bieleńska alatos@amp.edu.pl
Przewodnicząca Centralnego Zespołu ds. PRWWR
tel.: +48 (61) 854 76 13
 

Dr hab. n. med. Anna Materna-Kiryluk
akiryluk@amp.edu.pl
Koordynator Organizacyjny ds. PRWWR
tel.: +48 (61) 854 70 55
 

Dr Jan Mejnartowicz jmejnart@amp.edu.pl
Kierownik Bazy Danych