AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

Klasyfikacja wad wrodzonych


Istnieje kilka systemów klasyfikacji wrodzonych wad rozwojowych, opartych na różnych kryteriach podziału.

1. Podział patogenetyczny:

 • Malformacje - wynikają z zadziałania czynników wewnętrznych na proces rozwojowy, np. rozszczep podniebienia.
 • Dysrupcje - wynikają z zadziałania czynników zewnętrznych na pierwotnie prawidłowy proces rozwojowy, np. zespół pasm owodniowych.
 • Deformacje - wynikają z zadziałania czynników mechanicznych na proces rozwojowy, np. końsko-szpotawość stóp.
 • Dysplazje - wynikają z nieprawidłowego różnicowania komórek w tkanki, np. dysplacje kostne, dysplazje ektodermalne.

2. . Podział mnogich wad rozwojowych:

 • Sekwencje - stanowią kaskadę nieprawidłowości, wynikającą z pojedynczego defektu rozwojowego lub czynnika mechanicznego, np. sekwencja Pottera (pierwotną wadą jest agenezja nerek), sekwencja Pierre-Robin (pierwotną wadą jest mikrognatia).
 • Kompleksy - stanowią efekt zakłóconego rozwoju obszaru rozwojowego lub jego części, np. nieprawidłowy przebieg tętnicy u zarodka może spowodować hipoplazję kości i mięśni zaopatrywanych przez tę tętnicę; holoprosencefalia.
 • Zespoły - stanowią liczne wrodzone wady rozwojowe wykazujące łączność patogenetyczną, np. zespół Edwarsa, zespół Marfana.
 • Asocjacje - stanowią nielosowe połączenia wad, ktorych składowe wystepują częściej razem niż mogłyby wystepować przypadkowo, np. asocjacja VACTERL.

3. Podział epidemiologiczny:

 • Wady mnogie i izolowane
 • Wadu duże (upośledzające czynność organizmu) i drobne (bez poważnych nastepstw)
 • Wady letalne i nie ograniczające przeżywalności
 • Wady występujące rodzinnie i pojawiające się sporadycznie