AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij okWADY WRODZONE W POLSCE

Dane dotyczące czestości występowania wrodzonych wad rozwojowych w Polsce u dzieci w wieku 0-2 lat zostały przedstawione przez Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w postaci monografii obejmujących lata: 1998-1999, 2000-2002, 2003-2004 i 2005-2006.

  • "Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 1998-1999. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych."

 

 Wersja elektroniczna monografii 1998-1999

 

  • "Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2000-2002. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych."

Wersja elektroniczna monografii 2000-2002

 

  • "Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2003-2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych."

Wersja elektroniczna monografii 2003-2004:

2010-okladka.pdf 
RWWR-2010%20part-1.pdf
RWWR-2010%20part-2.pdf
RWWR-2010-str-78.pdf
RWWR-2010-str-79.pdf

  • "Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2005-2006. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych."

Wersja elektroniczna monografii 2005-2006:

wrodzone-wady-rozwojowe.pdf

 

WADY WRODZONE NA ŚWIECIE

 Dane dotyczące częstości występowania wrodzonych wad rozwojowych na świecie można znaleźć na stronie
 http://www.eurocat-network.eu/ w  dziale ACCESS PREVALENCE DATA  - zakładce Prevalence Tables
Aby wygenerować  tabele należy kliknąć przycisk CONTINUE następnie wybrać jedną z pięciu opcji tabel:
A1 - Congenital Anomaly Subgroups (podgrupy wrodzonych wad rozwojowych)
liczba przypadków ogółem; liczba przypadków z podziałem na: urodzenia żywe, martwe, poronienia; częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych z podziałem na grupy i podrupy na 10 000 urodzeń ogółem w wybranych Rejestrach i wybranym przedziale czasowym)
A5 - Selected congenital anomaly (wybrane wrodzone wady rozwojowe)
liczba przypadków ogółem, liczba przypadków z podziałem na: urodzenia żywe, martwe, poronienia ; liczba urodzeń ogółem i częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych na 10 000 urodzeń ogółem w wybranych Rejestrach i wybranym przedziale czasowym)
A6 - Selected registry (wybrany Rejestr) liczba przypadków ogółem, liczba przypadków z podziałem na: urodzenia żywe, martwe, poronienia; liczba urodzeń ogółem i częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych na 10 000 urodzeń ogółem dla wybranej podgrupy wrodzonych wad rozwojowych w wybranym przedziale czasowym
B3 - Selected congenital anomaly (wybrana wrodzona wada rozwojowa)
liczba przypadków ogółem, liczba przypadków z podziałem na urodzenia żywe, martwe, poronienia; częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych na 10 000 urodzeń ogółem i urodzeń żywych w wybranych Rejestrach i wybranym przedziale czasowym
F1 - Selected congenital anomaly (wybrana wrodzona wada rozwojowa) wykres przedstawiający częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych na 10 000 urodzeń ogółem i urodzeń żywych w wybranych rejestrach i wybranym podziale czasowym

W kolejnej zakładce należy odpowiednio wybrać Rejestr i/lub wadę oraz przedział czasowy a następnie kliknąć Display Results .