AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

Czym zajmuje się PRWWR?


Podstawą monitorowania wad wrodzonych w populacji, identyfikacji czynników ryzyka, działań profilkatycznych oraz działań zmierzających do poprawy opieki medycznej są rejestry wad wrodzonych. W Polsce jest to Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR).
PRWWR gromadzi dane dotyczące częstości i rodzajów wad wrodzonych na terenie Polski, w tym zespołów należących do rzadkich chorób, identyfikuje różnice regionalne, poszukuje czynników ryzyka, monitoruje stan diagnostyki prenatalnej i stan pierwotnej profilaktyki wad wrodzonych kwasem foliowym. Dostarcza również danych o wadach rozwojowych dla organizatorów opieki medycznej w kraju. PRWWR prowadzi także działania na rzecz poprawy opieki genetycznej nad rodzinami, w których urodziło sie dziecko z wadami, poprzez działania edukacyjne, skierowane bezpośrednio do rodziców. PRWWR jest punktem wyjścia dla projektów badawczych dotyczących podłoża molekularnego wrodzonych wad rozwojowych, a jego struktura organizacyjna jest wykorzystywana do projektów mających na celu identyfikację dzieci z wybranymi rzadkimi chorobami.