AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

ZESPOŁY


    Przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej UM w Poznaniu utworzony został Centralny Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR). Zespół jest odpowiedzialny za organizację systemu rejestracji wad, prowadzenie bazy danych Rejestru, koordynację wszystkich działań zmierzających do uzyskania kompletności zgłoszeń i weryfikacji rozpoznań, a także za analizę uzyskanych danych.
 


Centralny Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych:

Przewodnicząca Centralnego Zespołu ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
Prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska
Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej UM, Poznań

Koordynator Organizacyjny PRWWR:
Dr hab. n. med. Anna Materna-Kiryluk
 
Zastępca Koordynatora Organizacyjnego PRWWR:
Mgr Anna Jamry-Dziurla

Kierownik Bazy Danych
Dr n. o zdr. Katarzyna Wiśniewska

Sekretariat PRWWR:
Karolina Klimek

Baza Danych PRWWR:
Mgr Anna Jamry-Dziurla
 
Zespół realizujący weryfikację rozpoznania wrodzonych wad rozwojowych:
Dr Renata Glazar
Lek. Karolina Matuszewska

Nadzór nad kompletnością zgłoszeń:
Mgr Maria NowakZespół PRWWR ds. Genetyki Klinicznej (alfabetycznie):

Prof.dr hab.med. Krystyna Chrzanowska
Dr hab. n. med. Agata Filip
Dr Renata Glazar
Prof. dr hab. med. Olga Haus
Prof. dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski
Prof. dr hab. Janusz Kocki
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska-Walasek
Prof. dr hab.med. Anna Latos-Bieleńska
Prof. dr hab.med. Janusz Limon
Dr n. med. Małgorzata Lisik
Dr hab. n. med. Anna Materna-Kiryluk
Dr Karolina Matuszewska
Prof. dr hab. n. med. Alina T. Midro
Dr n. med. Antoni Pyrkosz
Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek
Dr Grażyna Sorbaj-Sucharska
Dr hab. n. med. Robert Śmigiel
Dr n. med. Jacek Pilch
Dr n. med. Jolanta Wierzba
Dr n. med. Marzena Wiśniewska
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Zajączek

 


Zespoły Wojewódzkie ds. PRWWR:

    Ze względu na rozległość terenu, dla zapewnienia właściwego nadzoru na szczeblu regionów, w 1997 roku powołane zostały Regionalne Zespoły ds. PRWWR. Pełniły one wiodącą rolę w prowadzeniu Rejestru na danym terenie, nadzorze nad zgłaszaniem wrodzonych wad rozwojowych i rozwijaniu poradnictwa genetycznego. Były odpowiedzialne za koordynację działań ściśle współpracujących jednostek akademickich, wojewódzkich i terenowych w danym regionie.

Po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego kraju Regionalne Zespoły ds. PRWWR przekształcono w Wojewódzkie Zespoły ds. PRWWR, które kontynuowały poprzednie zadania. Na terenie objętym rejestrem działa 14 Zespołów Wojewódzkich (uprzednio Regionalnych):