AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE: https://www.register2.rejestrwad.pl/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 5 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie PRWWR.Na podstawie tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych do PRWWR.
NEWSLETTER

  
Zapisz się na newsletter
wpisz e-mail i kliknij ok

Komisja Wad Rozwojowych i Poradnictwa Genetycznego Komitetu Rozwoju Człowieka PAN


Adres do korespondencji:
Prof.dr hab.med. Anna Latos-Bieleńska
Przewodnicząca Komisji Wad Rozwojowych i Poradnictwa Genetycznego
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Grunwaldzka 55/15
60-352 Poznań
e-mail: alatos@ump.edu.pl

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI
 

 

 

 

 

 

1. Dr n.med. Magdalena Badura-Stronka (sekretarz)
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

ul. Grunwaldzka 55 paw.15

60-352 Poznań
tel. (061) 8 54 73 34

fax: (061)8 54 73 48
bstronka@gmail.com


2. Prof.dr hab.med. Janusz Bohosiewicz
Klinika Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
SPSK nr 6
ul. Medyków 16
40-752 Katowice


3. Dr hab.med. Zbigniew Celewicz
Studium Kształcenia Podyplomowego
Pomorski Uniwersytet Medyczny
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin


4. Prof.dr hab.med. Maria Chosia
Zakład Patomorfologii
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin            


5. Prof.dr hab.med. Maria Borszewska-Kornacka
Klinika Neonatologii UM w Warszawie
Szpital Kliniczny im. Ks. A. Mazowieckiej
ul. Karowa 2
00-315 Warszawa


6. Dr hab.med. Krystyna Chrzanowska
Poradnia Genetyczna
Zakład Genetyki Medycznej Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa


7. Prof.dr hab.med. Piotr Kaliciński
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-736 Warszawa

 

8. Prof.dr hab.med. Lech Korniszewski
Poradnia Genetyczna
Instytut Patologii i Fizjologii Słuchu
ul. Pstrowskiego 1
01-245 Warszawa

 

9. Prof.dr hab.med. Małgorzata Krajewska-Walasek
Zakład Genetyki Medycznej
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa

 

10. Dr hab.med. Maciej Krawczyński

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Grunwaldzka 55 paw.15

60-352 Poznań

 

11. Prof.dr hab.med. Anna Latos-Bieleńska (Przewodnicząca)

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Grunwaldzka 55 paw.15

60-352 Poznań
alatos@ump.edu.pl

 

12. Dr hab. n. med. Anna Materna-Kiryluk

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Grunwaldzka 55 paw.15
60-352 Poznań

 

13. Prof.dr hab.med. Alina Midro
Zakład Genetyki Klinicznej

Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych
Uniwersytet Medyczny
ul. Waszyngtona 13
15-230 Białystok

 

14. Dr med. Ewa Obersztyn
Pracownia Poradnictwa Genetycznego i Badań Rodzinnych

Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a

01-211 Warszawa

 

15. Prof.dr hab.med. Jan Oleszczuk
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii

Uniwersytet Medyczny
ul. Dr K. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

 

16. Prof.dr hab.med. Maria Sąsiadek
Zakład Genetyki Medycznej

Katedra Patofizjologii AM

ul. Marcinkowskiego 1

50-368 Wrocław

 

17. Prof.dr hab.med. Aldona Siwińska
Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej
I Katedra Pediatrii UM

SPSK nr 5

ul. Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

 

18. Dr hab.med. Joanna Szymkiewicz-Dangel

Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii UM
ul. Karowa 2
20-315 Warszawa

 

19. Prof.dr hab.med. Janusz Świetliński

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-736 Warszawa

 

20. Dr n.med. Jolanta Wierzba

Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
SPSK Nr 1 ACK UMG
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

 

21. Dr med. Marzena Wiśniewska
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

ul. Grunwaldzka 55 paw.15

60-352 Poznań

 

22. Dr hab.med. Stanisław Zajączek
Zakład Genetyki i Patomorfologii

Pomorski Uniwersytet Medyczny
ul. Połabska 4
70-115 Szczecin