Zadaj Pytanie

Wyślij

Dla Lekarzy

Badania genetyczne w wadach wrodzonych

Kierownik projektu: 
Dr hab. n. med Anna Materna-Kiryluk, prof. UMP

„Polish Kidney Genetics Network " ("POLYGENE") to sieć polskich  ośrodków klinicznych, Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) prowadzonego przy  Katedrze i Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, biorących udział wspólnie z  Oddziałem Nefrologii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w nowatorskich badaniach genetycznych polskich pacjentów dotkniętych rzadkimi lub dziedzicznymi chorobami nerek. Sieć obejmuje dużą liczbę ośrodków nefrologicznych, genetycznych, neonatologicznych, pediatrycznych i chirurgicznych w całej Polsce. 

http://www.columbiamedicine.org/divisions/kiryluk/study_polygenes.php


Rekrutacja:

Uczestniczyć w badaniach mogą osoby w każdym wieku z wszystkich grup etnicznych.
 

Badaniami objęci są przede wszystkim pacjenci z następującymi wrodzonymi wadami rozwojowymi i chorobami nerek.

Wady wrodzone nerek i układu moczowego (CAKUT):

 • Agenezja nerki, jednostronna, obustronna 
 • Hipoplazja nerki, jednostronna, obustronna 
 • Nerka dysplastyczna, jednostronna, obustronna
 • Dysplazja wielotorbielowata, jednostronna, obustronna 
 • Zdwojenie nerki, moczowodu, UKM
 • Nerka przemieszczona (ektopowa), podkowiasta lub złączenie nerek
 • Wrodzona niedrożność połączenia miedniczkowo-moczowodowego, jednostronna, obustronna 
 • Wrodzona niedrożność ujścia moczowodu do pęcherza, jednostronna, obustronna 
 • Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowy 
 • Wrodzona zastawka cewki tylnej 

Zaburzenia kłębuszkowe (wymagana biopsja nerki z wyjątkiem HSP):

 • nefropatia IgA 
 • nefropatia Schönleina-Henocha (HSP) z/bez zapalenia nerek
 • inne formy choroby kłębuszków nerkowych z dodatnim wywiadem rodzinnym​

BadaczeUniwersytet Columbia w Nowym Jorku:

 

Ali G. Gharavi, MD, Division of Nephrology, Department of Medicine, Columbia University, New York, USA
Professor of Medicine, Chief, Division of Nephrology
Department of Medicine, Division of Nephrology
Columbia University, College of Physicians and Surgeons
New York, USA

Simone Sanna-Cherchi  
Assistant Professor of Medicine
Department of Nephrology
Columbia University, College of Physicians and Surgeons
New York, USA

Krzysztof Kiryluk
Assistant Professor of Medicine
Department of Medicine, Division of Nephrology
Columbia University, College of Physicians and Surgeons
New York, USA

 Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych
 

Katedra i Zakład  Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w  Poznaniu

Dr hab. n. med.  Anna Materna-Kiryluk, prof. UMP
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w  Poznaniu

Współpracujące ośrodki kliniczne:
Kliniczny Oddział Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego
Katedra Pediatrii
Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Dr n. med. Marcin Kołbuc

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu MedycznegoSzpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n med. Krzysztof Pawlaczyk

Oddział Transplantologii, Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. H. Swięcickiego UM w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Marek Karczewski
Lek. med. Michał Stronka
Lek. med. Lucyna Cichanska
Dr n. med. Zofia Adamska

Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Poznań
Dr n. med. Karolina Matuszewska
Dr n. med. Magdalena Badura-Stronka
Dr n. med. Marzena Wiśniewska

 Zielona GóraKliniczny Oddział Nefrologii, Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze
Lek. med. Ireneusz Habura,

Lek. med. Katarzyna Fiedorowicz
Kraków


Klinika Nefrologii Dziecięcej i Zakład Dializ, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. med. Dorota Drożdż
Dr hab. med. Monika Miklaszewska
Dr n. med. Katarzyna Zachwieja
Dr n. med. Anna MoczulskaLublin

 

Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny
Dr hab. med. Przemysław Sikora
Dr n. med. Beata BieniaśŁódź 

 

Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Prof. dr hab. med. Marcin Tkaczyk
Dr hab. n. med. Szadkowska
Dr n. med. Małgorzata Rychwalska
Dr n. med. Anna Jander
Lek. med. Anna Krakowska
Lek. med. Daria Tomczyk
Dr n. med.. Monika Pawlak-Bratkowska
Lek. med. K. Siniewicz-Luzeńczyk 

Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii
Szpital Kliniczny nr 4

Lek. med. Anna Baranowska-JaźwieckaMiędzyrzeczOddział Dziecięcy, Szpital Międzyrzecki Spółka z o.o., Międzyrzecz
Szpital Międzyrzecki Spółka z o.o.
Dr n. med. Tomasz JarmolińskiOlsztyn


Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Lek. med. Norbert KwellaWarszawa


Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha
Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
Dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Dr med. Ewa Komuda-Leszek

Klinika Pediatrii i Nefrologii, WUM
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak
Dr n. med. Grażyna Krzemień
Dr n. med. Agnieszka SzmigielskaKatowiceKlinika Chirurgii i Urologii
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Lek. med. Klaudia Korecka

Oddział Dializoterapii Dzieci, Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu SUM
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. med. Maria Szczepańska
Dr n. med. Piotr AdamczykBiałystok


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr hab. med. Tomasz HryszkoGdańsk


Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Dr n. med. Zbigniew Heleniak
Dr hab. n. med. Ewa Król
Dr hab. n. med. Barbara Bullo-Piontecka

 

Kontakt:

Jeśli jesteś pacjentem i chciałbyś wziąć udział w badaniu, prosimy o kontakt z koordynatorem klinicznym rekrutacji:

Dr hab. n. med.  Anna Materna-Kiryluk
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w  Poznaniu
Centrum Genetyki Medycznej GENESIS
tel. + 48 61 854 70 55
akiryluk@ump.edu.pl

Mgr Anna Jamry-Dziurla
Centrum Genetyki Medycznej GENESIS
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w  Poznaniu 
tel. + 48 61 854 73 49
annajamry84@gmail.com

Dr n. o zdr. Katarzyna Wiśniewska
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w  Poznaniu 
tel. + 48 61 854 73 49
k_wisniewska1@tlen.pl

 

Jeśli chciałbyś zostać  współpracującym badaczem i utworzyć nowy rekrutacyjny ośrodek kliniczny, prosimy o kontakt:

Dr hab. n. med.  Anna Materna-Kiryluk
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w  Poznaniu
tel. + 48 61 854 70 55
akiryluk@ump.edu.pl


Krzysztof Kiryluk, MD, MS
Assistant Professor of Medicine
Columbia University, College of Physicians and Surgeons
Department of Medicine, Division of Nephrology
Russ Berrie 1150 St Nicholas Ave
Russ Berrie Pavilion 413
New York, NY 10032
Tel. 212-851-5559
kk473@columbia.edu

Współpracujący lekarze:

Lek. med. Adam Grochowski

Lek. med. Jarosław Koss

Lek. med. Adela Zedler-Krakowska

Dr n. med. Jerzy Jaworski

Lek. med. Agata Kościelak-Pieszak

Lek. med. Joanna Kicińska

Lek. med. Agnieszka Żukiewicz

Lek. med. Joanna Niewiem

Lek. med. Aleksandra Gintowt

Lek. med. Joanna Prychistal-Kawa

Lek. med. Alina Masiakowska

Lek. med. Joanna Sowula

Lek. med. Alina Orlicka-Kuciera

Lek. med. Joanna Taube-Kielinska

Lek. med. Alina Urbańska

Lek. med. Jolanta Grzybowska

Lek. med. Alla Skibińska-Fronc

Lek. med. Jolanta Strzelec

Lek. med. Andrzej  Płucienniczak

Lek. med. Jolanta Zawiejska

Lek. med. Andrzej Blumczyński

Lek. med. Józef M. Franus

Lek. med. Andrzej Jankowski

Lek. med. Justyna Chodań

Lek. med. Andrzej Majkowski

Lek. med. Karolina Matuszewska

Lek. med. Aneta Kaczyńska

Lek. med. Katarzyna Gębala

Lek. med. Aneta Lebiedzińska

Lek. med. Katarzyna Hachulska

Lek. med. Aneta Marczak

Lek. med. Katarzyna Pasalska

Lek. med. Anna Bołzan

Lek. med. Katarzyna Pietrzyk-Szymczak

Lek. med. Anna Calińska-Raszewska

Lek. med. Krystyna Grzesiek

Lek. med. Anna Guzik

Lek. med. Krystyna Ściana

Dr n. med. Anna Jander

Lek. med. Krystyna Tarnawa

Lek. med. Anna Krakowska

Lek. med. Krzysztof Kobyliński

Lek. med. Anna Matraszek-Rożen

Lek. med. Krzysztof Sirant

Lek. med. Anna Okrutniak-Wolanin

Lek. med. Lech Lisiński

Lek. med. Anna Pytasz

Lek. med. Lech Szopiński

Lek. med. Anna Śpiewak

Lek. med. Lucyna Krawczyk-Karkos

Lek. med. Anna Tobiczyk

Lek. med. Maciej Szymankiewicz

Lek. med. Arkadiusz Cichocki

Lek. med. Macieja Hassan-Bartz

Lek. med. Arletta Bach

Lek. med. Magdalena Legutko

Lek. med. Barbara Doda-Urbanowicz

Lek. med. Magdalena Niezbecka

Lek. med. Barbara Kostka

Lek. med. Małgorzata Krac

Lek. med. Barbara Listwan

Lek. med. Małgorzata Makiełło

Lek. med. Barbara Piergies

Lek. med. Małgorzata Pastusiak

Lek. med. Barbara Sowińska

Lek. med. Małgorzata Siemieniak-Demska

Lek. med. Beata Kolanowska

Lek. med. Małgorzata Szarek-Poleszak

Dr n. med. Beata Pacanowska

Lek. med. Marek Cebula

Lek. med. Beata Sobczak-Dusza

Lek. med. Marek Stysiński

Lek. med. Bernadetta Paleczyk

Lek. med. Maria Fischer

Lek. med. Bernard Papp

Lek. med. Maria Ornass-Bendyk

Lek. med. Bożenna Mudza

Lek. med. Maria Szmigiel

Lek. med. Danuta Gerwatowska-Banaszek

Lek. med. Mariusz Łukaszuk

Lek. med. Danuta Sierota

Lek. med. Mariusz Nody

Lek. med. Danuta Świderska

Lek. med. Marzanna Myszkowska-Łoś

Lek. med. Danuta Wasylkiewicz-Krawczuk

Lek. med. Marzena Downar

Lek. med. Danuta Wolnik-Brzozowska

Lek. med. Marzenna Ekk-Cierniakowska

Lek. med. Daria Gowin

Dr n. med. Mateusz Kosiak

Lek. med. Daria Pernal

Dr n. med. Michał Maternik

Lek. med. Dariusz Blocher

Lek. med. Monika Łazarek

Lek. med. Dorota Domagalska

Lek. med. Natalia Nowak

Lek. med. Dorota Stefaniak-Żak

Dr n. med. Paweł Maciejewski

Prof. nadzw. dr hab. med. Maciej Krawczyński

Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon

Dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer

Lek. med. Przemysław Zieliński

Dr n. med. Alfred Warzywoda

Lek. med. Regina Koziołkiewicz

Dr hab. n. med. Andrzej Gołębiewski

Lek. med. Renata Bojarska

Dr n. med. Anna Genge

Lek. med. Renata Glazar

Dr n. med. Beata Bieniaś

Lek. med. Renata Kozieł

Dr n. med. Grzegorz Matusiak

Dr n. med. Renata Posmyk

Dr n. med. Magdalena Badura-Stronka

Lek. med. Ryszard Górniak

Dr n. med. Maria Wieczorek-Grohman

Dr n. med. Sławomir Szymański

Dr n. med. Marzena Wiśniewska

Lek. med. Teresa Bodnar

Dr n. med. Piotr Adamczyk

Lek. med. Teresa Lewandowska

Dr hab. n. med. Tomasz Koszutski

Lek. med. Teresa Titz

Dr n. med. Tomasz Krynicki

Lek. med. Urszula Orzeł

Dr n.med. Anna Jander

Lek. med. Urszula Sielicka

Dr n.med. Magdalena Badura-Stronka

Lek. med. Wacław Zimowski

Dr n.med. Magdalena Pasińska

Lek. med. Wanda Szóstak-Klonek

Dr n.med. Sławomir Olszewski

Lek. med. Wiesław Kamiński

Lek. med. Eligiusz W. Wąsowski

Lek. med. Wioletta Podlaska

Dr n. med. Elżbieta Andruszaniec

Lek. med. Władysława Mroczek

Lek. med. Elżbieta Bubeła

Lek. med. Wojciech Broszkiewicz

Lek. med. Elżbieta Felczak

Dr n. med. Wojciech Grzelak

Lek. med. Elżbieta Homa

Lek. med. Wojciech Targowski

Lek. med. Elżbieta Kędzierska-Nejc

Lek. med. Zbigniew Krzywicki

Lek. med. Elżbieta Mandzyn

Lek. med. Zofia Mroczkowska

Lek. med. Elżbieta Powroźnik

Lek. med. Zyta Gawryś-Stryszak

Lek. med. Elżbieta Szczepanik

Lek. med. Felicja Kędzierska-Rybiałek

Lek. med. Elżbieta Szpilska-Olejnik

Lek. med. Grażyna Jaworska

Lek. med. Emilia Rymkiewicz

Lek. med. Grażyna Kucharska

Lek. med. Emilia Skubisz

Lek. med. Grażyna Podwińska

Lek. med. Ewa Kogutowicz-Reichel

Lek. med. Halina Liguzińska - Biernat

Lek. med. Ewa Pawlik

Lek. med. Hanna Chrystyniak

Lek. med. Ewa Przepiórska-Konopa

Lek. med. Hanna Galbas-Krefft

Lek. med. Ewa Ptak-Urantówka

Lek. med. Hanna Michałkiewicz-Adam

Lek. med. Ewa Szafrańska

Lek. med. Irena Kasprowiak

Lek. med. Ewa Wasylewicz

Lek. med. Iwona Dobosz

Lek. med. Iza Tomasiak

Lek. med. Iwona Filipczuk-Hurynowicz

Dr n. med. Jacek Gąsiorowski

Lek. med. Iwona Grzeszczyk-Owczarek

Lek. med. Jacek Kaszuba

Lek. med. Iwona Jagiełłowicz

Lek. med. Jadwiga Szelągowska-Gryczman

Lek. med. Iwona Rawska

Lek. med. Jan Smolinski

Lek. med. Iwona Zakrzewska

Lek. med. Janina Rudzka-Kałwak

 

Współpracujące laboratoria:

Kiryluk Lab
Gharavi Lab
Sanna-Chierchi Lab
Laboratorium Centrum Genetyki Medycznej GENESIS

Publikacje:

 1. Verbitsky M, Westland R, Perez A, Kiryluk K, Liu Q, Krithivasan P, Mitrotti A, Fasel DA, Batourina E, Sampson MG, Bodria M, Werth M, Kao C, Martino J, Capone VP, Vivante A, Shril S, Kil BH, Marasà M, Zhang JY, Na YJ, Lim TY, Ahram D, Weng PL, Heinzen EL, Carrea A, Piaggio G, Gesualdo L, Manca V, Masnata G, Gigante M, Cusi D, Izzi C, Scolari F, van Wijk JAE, Saraga M, Santoro D, Conti G, Zamboli P, White H, Drozdz D, Zachwieja K, Miklaszewska M, Tkaczyk M, Tomczyk D, Krakowska A, Sikora P, Jarmoliński T, Borszewska-Kornacka MK, Pawluch R, Szczepanska M, Adamczyk P, Mizerska-Wasiak M, Krzemien G, Szmigielska A, Zaniew M, Dobson MG, Darlow JM, Puri P, Barton DE, Furth SL, Warady BA, Gucev Z, Lozanovski VJ, Tasic V, Pisani I, Allegri L, Rodas LM, Campistol JM, Jeanpierre C, Alam S, Casale P, Wong CS, Lin F, Miranda DM, Oliveira EA, Simões-E-Silva AC, Barasch JM, Levy B, Wu N, Hildebrandt F, Ghiggeri GM, Latos-Bielenska A, Materna-Kiryluk A, Zhang F, Hakonarson H, Papaioannou VE, Mendelsohn CL, Gharavi AG, Sanna-Cherchi S. The copy number variation landscape of congenital anomalies of the kidney and urinary tract. Nat Genet. 2019 Jan;51(1):117-127. Erratum in: Nat Genet. 2019 Feb 27;
 2. Lata S, Marasa M, Li Y, Fasel DA, Groopman E, Jobanputra V, Rasouly H, Mitrotti A, Westland R, Verbitsky M, Nestor J, Slater LM, D'Agati V, Zaniew M, Materna-Kiryluk A, Lugani F, Caridi G, Rampoldi L, Mattoo A, Newton CA, Rao MK, Radhakrishnan J, Ahn W, Canetta PA, Bomback AS, Appel GB, Antignac C, Markowitz GS, Garcia CK, Kiryluk K, Sanna-Cherchi S, Gharavi AG. Whole-Exome Sequencing in Adults With Chronic Kidney Disease: A Pilot Study. Ann Intern Med. 2018 Jan 16;168(2):100-109. Erratum in: Ann Intern Med. 2018 Feb 20;168(4):308.
 3. Sanna-Cherchi S, Khan K, Westland R, Krithivasan P, Fievet L, Rasouly HM, Ionita-Laza I, Capone VP, Fasel DA, Kiryluk K, Kamalakaran S, Bodria M, Otto EA, Sampson MG, Gillies CE, Vega-Warner V, Vukojevic K, Pediaditakis I, Makar GS, Mitrotti A, Verbitsky M, Martino J, Liu Q, Na YJ, Goj V, Ardissino G, Gigante M, Gesualdo L, Janezcko M, Zaniew M, Mendelsohn CL, Shril S, Hildebrandt F, van Wijk JAE, Arapovic A, Saraga M, Allegri L, Izzi C, Scolari F, Tasic V, Ghiggeri GM, Latos-Bielenska A, Materna-Kiryluk A, Mane S, Goldstein DB, Lifton RP, Katsanis N, Davis EE, Gharavi AG. Exome-wide Association Study Identifies GREB1L Mutations in Congenital Kidney Malformations. Am J Hum Genet. 2017 Nov 2;101(5):789-802. Erratum in: Am J Hum Genet. 2017 Dec 7;101(6):1034.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 8.855
 4. Lopez-Rivera E, Liu YP, Verbitsky M, Anderson BR, Capone VP, Otto EA, Yan Z, Mitrotti A, Martino J, Steers NJ, Fasel DA, Vukojevic K, Deng R, Racedo SE, Liu Q, Werth M, Westland R, Vivante A, Makar GS, Bodria M, Sampson MG, Gillies CE, Vega-Warner V, Maiorana M, Petrey DS, Honig B, Lozanovski VJ, Salomon R, Heidet L, Carpentier W, Gaillard D, Carrea A, Gesualdo L, Cusi D, Izzi C, Scolari F, van Wijk JA, Arapovic A, Saraga-Babic M, Saraga M, Kunac N, Samii A, McDonald-McGinn DM, Crowley TB, Zackai EH, Drozdz D, Miklaszewska M, Tkaczyk M, Sikora P, Szczepanska M, Mizerska-Wasiak M, Krzemien G, Szmigielska A, Zaniew M, Darlow JM, Puri P, Barton D, Casolari E, Furth SL, Warady BA, Gucev Z, Hakonarson H, Flogelova H, Tasic V, Latos-Bielenska A, Materna-Kiryluk A, Allegri L, Wong CS, Drummond IA, D'Agati V, Imamoto A, Barasch JM, Hildebrandt F, Kiryluk K, Lifton RP, Morrow BE, Jeanpierre C, Papaioannou VE, Ghiggeri GM, Gharavi AG, Katsanis N, Sanna-Cherchi S.  Genetic Drivers of Kidney Defects in the DiGeorge Syndrome. N Engl J Med. 2017 Feb 23;376(8):742-754.
 5. Sanna-Cherchi S, Sampogna RV, Papeta P, Burgess KE, Nees SN, Perry BJ, Choi M, Bodria M, Liu Y, Weng PL, Lozanovski VJ, Verbitsky M, Lugani F, Sterken R, Paragas N, Caridi G, Carrea A, Dagnino M, Materna-Kiryluk A, Santamaria G, Murtas C, Ristoska-Bojkovska N, Izzi C, Kacak N, Bianco B, Giberti A, Gigante M, Piaggio G, Gesualdo L, Kosuljandic Vukic D, Vukojevic K, Saraga-Babic M, Saraga M, Gucev Z, Allegri L, Latos-Bielenska A, Casu D, State M, Scolari F, Ravazzolo R, Kiryluk K, Al-Awqati Q, D’Agati V, Drummond IA, Tasic V, Lifton RP, Ghiggeri GM, and Gharavi, AG.  Mutations in Dual Serine-Threonine and Tyrosine Kinase (DSTYK) Cause Dominant Urinary Tract Malformations. N Engl J Med. 2013; 369(7):621-9.
 6. Materna-Kiryluk A, Kiryluk K, Burgess KE, Bieleninik A, Sanna-Cherchi S, Gharavi AG, Latos-Bielenska A. The emerging role of genomics in the diagnosis and workup of congenital urinary tract defects: a novel deletion syndrome on chromosome 3q13.31-22.1. Pediatric Nephrology. 2013; 29(2):257-6-7.
 7. Sanna-Cherchi S, Kiryluk K, Burgess KE, Bodria M, Sampson MG, Hadley D, Nees SN, Sterken R, Verbitsky M, Lozanovski VJ, Materna-Kiryluk A, Barlassina C, Corbani V, Carrea A, Perry BJ, Somenzi D, Murtas C, Ristoska-Bojkovska N, Izzi C, Bianco B, Zaniew M, Flogelova H, Weng PL, Kacak N, Giberti S, Gigante M, Arapovic A, Drnasin K, Caridi G, Curioni S, Ammenti A, Ferretti S, Goj V, Jobanputra V, Chung W, Lifton RP, Clark LN, Saraga M, Padmanabhan S, Dominiczak AF, Gesualdo L, Gucev Z, Allegri L, Latos-Bielenska A, Cusi D, Scolari F, Tasic V, Hakonarson H, Ghiggeri GM and Gharavi AG: Genomic Disorders Are a Common Cause of Congenital Kidney Malformations. Am J Hum Genetics 2012; 91(6):987-97.

Aktualności

Postęp w realizacji Planu dla Chorób Rzadkich

03 stycznia 2024

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, podsumowuje realizację Planu dla Chorób Rzadkich w 2023 roku.

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: