Zadaj Pytanie

Wyślij

Dla Rodziców

Palenie papierosów a ryzyko wad serca u płodu

Palenie papierosów w pierwszym trymestrze ciąży zwiększa ryzyko wad serca u płodu

Naukowcy z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na łamach czasopisma Pediatrics opublikowali wyniki swoich wieloletnich badań dotyczących wpływu palenia papierosów przez kobietę ciężarną na wady serca u płodu. Badania objęły grupę 2525 dzieci z wrodzoną wadą serca urodzone między 1981 a 1989 rokiem oraz liczącą 3435 dzieci grupę kontrolną. Z analizy wykluczono dzieci, u których występowały inne, poza wadami serca, wady wrodzone (nie dotyczyło to dzieci z zespołem Downa) oraz dzieci matek z cukrzycą. 

Opublikowane wyniki jednoznacznie wskazują, że palenie papierosów przez ciężarną kobietę w pierwszych trzech miesiącach ciąży znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia u płodu wad serca takich jak: wspólny kanał przedsionkowo-komorowy typu II (ASD II), zwężenie zastawki pnia płucnego(PS), przełożenie wielkich pni (TGA), drożny przewód tętniczy(PDA), zwężenie odpływu z prawej komory (RVOTO). Zwrócono również uwagę na korelację pomiędzy występowaniem wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego u dzieci z zespołem Downa a paleniem przez ich matki w czasie ciąży.

Rzucenie palenia przez kobietę planującą ciąże jest tym bardziej istotne, że jak podkreśla dr Adolfo Correa, lekarz z Narodowego Centrum CDC ds. Wad Wrodzonych „(…)zmniejsza to również ryzyko komplikacji w czasie ciąży takich jak przedwczesny poród czy niska masa urodzeniowa płodu.”

„Kobieta paląca papierosy, myśląc o zajściu w ciąże, powinna zaprzestać palenia papierosów. Jest to jedna z najistotniejszych rzeczy, jaką matka może zrobić dla poprawy swojego zdrowia oraz dla zdrowia swojego nienarodzonego dziecka” podkreśla Thomas R. Frieden dyrektor CDC.

Aktualności

Postęp w realizacji Planu dla Chorób Rzadkich

03 stycznia 2024

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, podsumowuje realizację Planu dla Chorób Rzadkich w 2023 roku.

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: