Zadaj Pytanie

Wyślij

Dla Rodziców

Palenie papierosów a ryzyko wad serca u płodu

Palenie papierosów w pierwszym trymestrze ciąży zwiększa ryzyko wad serca u płodu

Naukowcy z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na łamach czasopisma Pediatrics opublikowali wyniki swoich wieloletnich badań dotyczących wpływu palenia papierosów przez kobietę ciężarną na wady serca u płodu. Badania objęły grupę 2525 dzieci z wrodzoną wadą serca urodzone między 1981 a 1989 rokiem oraz liczącą 3435 dzieci grupę kontrolną. Z analizy wykluczono dzieci, u których występowały inne, poza wadami serca, wady wrodzone (nie dotyczyło to dzieci z zespołem Downa) oraz dzieci matek z cukrzycą. 

Opublikowane wyniki jednoznacznie wskazują, że palenie papierosów przez ciężarną kobietę w pierwszych trzech miesiącach ciąży znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia u płodu wad serca takich jak: wspólny kanał przedsionkowo-komorowy typu II (ASD II), zwężenie zastawki pnia płucnego(PS), przełożenie wielkich pni (TGA), drożny przewód tętniczy(PDA), zwężenie odpływu z prawej komory (RVOTO). Zwrócono również uwagę na korelację pomiędzy występowaniem wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego u dzieci z zespołem Downa a paleniem przez ich matki w czasie ciąży.

Rzucenie palenia przez kobietę planującą ciąże jest tym bardziej istotne, że jak podkreśla dr Adolfo Correa, lekarz z Narodowego Centrum CDC ds. Wad Wrodzonych „(…)zmniejsza to również ryzyko komplikacji w czasie ciąży takich jak przedwczesny poród czy niska masa urodzeniowa płodu.”

„Kobieta paląca papierosy, myśląc o zajściu w ciąże, powinna zaprzestać palenia papierosów. Jest to jedna z najistotniejszych rzeczy, jaką matka może zrobić dla poprawy swojego zdrowia oraz dla zdrowia swojego nienarodzonego dziecka” podkreśla Thomas R. Frieden dyrektor CDC.

Aktualności

Platforma Informacyjna "Choroby rzadkie"

20 października 2023

Zapraszamy na nowopowstałą Platformę Informacyjną "Choroby rzadkie".

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: