Zadaj Pytanie

Wyślij

O Rejestrze

Regulamin korzystania z danych PRWWR

PRWWR udostępnia zebrane dane do wykorzystania w celach badawczych przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej poufności i ochrony danych osobowych.

Przed złożeniem wniosku o uzyskanie danych PRWWR zaleca się zapoznanie się z:

WAŻNE: PRWWR powstał jako projekt badawczy zamawiany przez Ministra Zdrowia, finansowany przez KBN (1997-2001). Od 2001 roku PRWWR jest rejestrem MZ. Zgłaszanie do PRWWR oparte jest na zasadach naukowych oraz wolontariacie, a zasoby Bazy Danych PRWWR powstały dzięki zbiorowemu wysiłkowi Lekarzy na terenie całego kraju, zgłaszających wady do Rejestru. W związku
z powyższym procedura uzyskiwania danych PRWWR jest następująca:

 

 1. Dostęp do danych dla celów naukowych dla osób współpracujących z PRWWR
  i zgłaszających wrodzone wady rozwojowe do PRWWR.


  Osoby takie proszone są o bezpośredni kontakt z Zespołem Centralnym PRWWR w sprawie rodzaju opracowań naukowych i zakresu danych z PRWWR.

   

 2. Dostęp do danych dla celów naukowych dla osób nie współpracującym z PRWWR.

  Podstawą ubiegania się o udostępnienie danych jest  przesłanie wypełnionego Wniosku
  o udostępnienie danych z PRWWR
   na adres info@rejestrwad.pl

 

Na podstawie informacji zawartych we Wniosku oceniona zostanie wstępnie możliwość realizacji planowanej analizy w oparciu o dane PRWWR. Zespół Centralny PRWWR skontaktuje się z Autorem Wniosku w sprawie ustalenia szczegółów, w tym współautorstwa opracowania.

Zgodę na dostęp do danych PRWWR wydaje Zespół PRWWR w składzie: prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, dr hab. n. med. Anna Materna-Kiryluk, prof. UMP, dr n. o zdr. Katarzyna Wiśniewska wraz z zaproszonymi Ekspertami (dobranymi wg tematu projektu).

W przypadku realizacji przedstawionych we Wniosku badań, Zespół Centralny PRWWR przygotowuje raporty i udziela wsparcia merytorycznego.

Aktualności

Postęp w realizacji Planu dla Chorób Rzadkich

03 stycznia 2024

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, podsumowuje realizację Planu dla Chorób Rzadkich w 2023 roku.

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: