Zadaj Pytanie

Wyślij

Dla Lekarzy

Instrukcja

Wrodzone wady rozwojowe u dzieci należy zgłaszać elektronicznie poprzez portal internetowy https://www.register2.rejestrwad.pl/.

Od dnia 01.01.2020 r. nie obowiązuje forma papierowa zgłoszenia.

 


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA WRODZONEJ WADY ROZWOJOWEJ DO
 
POLSKIEGO REJESTRU WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH
(PRWWR)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w
sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
(Dz.U.
2018 poz. 1196)

Pobierz:

Podstawą monitorowania wad wrodzonych w populacji, identyfikacji czynników ryzyka, działań profilaktycznych oraz działań zmierzających do poprawy opieki medycznej są rejestry wad wrodzonych. W Polsce jest to Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR). PRWWR jest częścią EUROCAT, światowej sieci rejestrów zajmującej się monitorowaniem wad wrodzonych w Europie i na świecie.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. (pierwszy obowiązujący z 19 grudnia 2014 r.) w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych nakłada obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych przez podmioty lecznicze wykonujące świadczenia zdrowotne w zakresie neonatologii, położnictwa, genetyki klinicznej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, pediatrii, kardiologii dziecięcej, okulistyki, neurologii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej, intensywnej terapii dziecięcej, podstawowej opieki zdrowotnej, patomorfologii, chorób płuc, endokrynologii i diabetologii  dziecięcej, psychiatrii dzieci i młodzieży nie rzadziej niż raz w miesiącu, do 15 dnia następnego miesiąca.

Wada powinna być zgłoszona przez lekarza elektronicznie poprzez portal internetowy https://www.register2.rejestrwad.pl/. Wymaga  to wcześniejszej, jednorazowej rejestracji lekarza w Systemie Elektronicznej Rejestracji Wad. W toku rejestracji lekarz wybiera dla siebie niepowtarzalną nazwę użytkownika (login) oraz hasło dostępu do Systemu.

Fakt zgłoszenia wady u dziecka do Rejestru należy odnotować w Książeczce Zdrowia Dziecka w rubryce wady rozwojowe lub przy informacji o badaniach przesiewowych.

 

Technika wypełniania
formularza zgłoszenia wrodzonej wady u dziecka do PRWWR.
 

  1. Zgłoszenie wady następuje jedynie w momencie jej wystąpienia, nie raportuje się sytuacji zerowego wystąpienia wad wrodzonych w jednostce w danym miesiącu.
  2. Zgłoszenie dotyczy rozpoznanych wad  u dzieci urodzonych żywo lub martwo oraz wad wykrytych prenatalnie.
  3. Formularz zgłoszeniowy wypełnia lekarz stwierdzający wadę.
  4. W przypadku wątpliwości, czy daną nieprawidłowość kwalifikować jako wadę wrodzoną, należy zawsze wypełnić formularz.
  5. W przypadku, gdy dziecko pochodzi z ciąży mnogiej należy wypełnić osobny formularz  dla każdego noworodka z wrodzoną wadą rozwojową.
  6. Opis wady należy podać w języku polskim. Należy dokładnie opisać każdą stwierdzoną wadę z podaniem narządu i lokalizacji.
  7. Informacje dotyczące badania patomorfologicznego należy wypełnić zarówno dla noworodków żywo urodzonych, które zmarły, jak i martwych urodzeń.
  8. Formularz papierowy powinien być podpisany przez lekarza zgłaszającego wadę, zawierać jego imienną pieczątkę oraz czytelną pieczęć jednostki zgłaszającej.

Aktualności

Postęp w realizacji Planu dla Chorób Rzadkich

03 stycznia 2024

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, podsumowuje realizację Planu dla Chorób Rzadkich w 2023 roku.

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: