Zadaj Pytanie

Wyślij

O Rejestrze

Bibliografia PRWWR

Wskaźnik Impact Factor

Wskaźnik Impact Factor ogółem: 370.415

Prace oryginalne

Cavadino A, Sandberg L, Öhman I, Bergvall T, Star K, Dolk H, Loane M, Addor MC, Barisic I, Cavero-Carbonell C,…

Raport naukowy

Mazurczak T, Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone, Program: „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat, Polska 2006” Raport Programu Narodów Zjednoczonych…

Prace oryginalne, w których członkowie Zespołu PRWWR zostali wymienieni w EUROCAT Working Group

Loane M, Dolk H, Garne E, Greenlees R. EUROCAT Working Group. Paper 3: EUROCAT data quality indicators for population-based registries…

Monografie

Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródło danych do badań epidemiologicznych, etiologicznych i planowania opieki medycznej Wydaw. Nauk.…

Doniesienia zjazdowe – międzynarodowe

Anna Latos-Bieleńska; Anna Materna-Kiryluk, Katarzyna Wiśniewska, Anna Jamry-Dziurla, Karolina Matuszewska, Renata Glazar, Aleksander Jamsheer,  Dorota Wicher, Ryszard Slezak, Jacek  Pilch…

Doniesienia zjazdowe – krajowe

Anna Latos-Bieleńska; „Choroby rzadkie, które zapamiętałam na całe życie.” Sympozjum „Dzień Chorób Rzadkich: od eksperymentu do leczenia”; Instytut Biochemii i…

Wykłady na zebraniach naukowych, naukowo-szkoleniowych i organizacyjnych

Latos-Bieleńska A. oraz Zespół PRWWR. Wykład na Kursie CMKP „Wprowadzenie do genetyki klinicznej”. 11.10.2021 Materna-Kiryluk A. Analiza etiologiczna wrodzonych wad rozwojowych…

Wykaz działań edukacyjnych dla społeczeństwa prowadzonych w ramach PRWWR

Ulotka informująca o PRWWR oraz prowadzonym projekcie „Badania genetyczne u dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu moczowego zgłoszonych do Polskiego Rejestru Wrodzonych…

Rozprawy habilitacyjne

Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródło danych do badań epidemiologicznych, etiologicznych i planowania opieki medycznej. UM w…

Prace doktorskie

Kurosz J. Badanie hipotezy płodowego incydentu naczyniowego (prenatalnej zakrzepicy) jako przyczynę występowania jednostronnych wad zmniejszających kończyn u człowieka”. Promotor: dr…

Prace magisterskie

Zasimowicz J. Stopień objęcia poradnictwem genetycznym rodzin dzieci urodzonych z zespołem Downa w latach 1999–2006 w Wielkopolsce. Promotor: prof. dr…

Prace licencjackie

Gordon R. Działalność Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1997–2007. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w…

Aktualności

Eksperci: w Centrum Doskonałości WUM opiekę znajdą pacjenci z prawie wszystkimi chorobami rzadkimi

12 kwietnia 2022

W 2021 r. powołano Centrum Doskonałości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych. Daje ono możliwość interdyscyplinarnej, kompleksowej i wysokospecjalistycznej opieki na wszystkich etapach życia pacjenta z chorobami rzadkimi…

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: