Zadaj Pytanie

Wyślij

O Rejestrze

Bibliografia PRWWR

Wskaźnik Impact Factor

Wskaźnik Impact Factor ogółem: 363.292

Prace oryginalne

Cavadino A, Sandberg L, Öhman I, Bergvall T, Star K, Dolk H, Loane M, Addor MC, Barisic I, Cavero-Carbonell C,…

Raport naukowy

Mazurczak T, Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone, Program: „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat, Polska 2006” Raport Programu Narodów Zjednoczonych…

Prace oryginalne, w których członkowie Zespołu PRWWR zostali wymienieni w EUROCAT Working Group

Loane M, Dolk H, Garne E, Greenlees R. EUROCAT Working Group. Paper 3: EUROCAT data quality indicators for population-based registries…

Monografie

Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródło danych do badań epidemiologicznych, etiologicznych i planowania opieki medycznej Wydaw. Nauk.…

Doniesienia zjazdowe – międzynarodowe

Anna Latos-Bieleńska; Anna Materna-Kiryluk, Katarzyna Wiśniewska, Anna Jamry-Dziurla, Karolina Matuszewska, Renata Glazar, Aleksander Jamsheer,  Dorota Wicher, Ryszard Slezak, Jacek  Pilch…

Doniesienia zjazdowe – krajowe

Anna Latos-Bieleńska; „Choroby rzadkie, które zapamiętałam na całe życie.” Sympozjum „Dzień Chorób Rzadkich: od eksperymentu do leczenia”; Instytut Biochemii i…

Wykłady na zebraniach naukowych, naukowo-szkoleniowych i organizacyjnych

Materna-Kiryluk A. Analiza etiologiczna wrodzonych wad rozwojowych układ 1. u moczowego u dzieci. Zebranie Komisji Wad Rozwojowych i Poradnictwa Genetycznego…

Wykaz działań edukacyjnych dla społeczeństwa prowadzonych w ramach PRWWR

Latos-Bieleńska A.  Artykuł prasowy „Kiedy należy skierować pacjenta do poradni genetycznej” Puls Medycyny, 22.03.2019 Latos-Bieleńska A; „Co się kryje w…

Rozprawy habilitacyjne

Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródło danych do badań epidemiologicznych, etiologicznych i planowania opieki medycznej. UM w…

Prace doktorskie

Kurosz J. Badanie hipotezy płodowego incydentu naczyniowego (prenatalnej zakrzepicy) jako przyczynę występowania jednostronnych wad zmniejszających kończyn u człowieka”. Promotor: dr…

Prace magisterskie

Zasimowicz J. Stopień objęcia poradnictwem genetycznym rodzin dzieci urodzonych z zespołem Downa w latach 1999–2006 w Wielkopolsce. Promotor: prof. dr…

Prace licencjackie

Gordon R. Działalność Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1997–2007. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w…

Aktualności

KONFERENCJA FUNDACJI SPINA 18.09.2021

20 sierpnia 2021

Fundacja Spina serdecznie zaprasza do udziału w konferencji w formie online pt. "Dostęp do leczenia i opieki, a jakość życia", która odbędzie się 18.09.2021 w godz. od 10.30 do 16.00. Konferencja prezentuje założenia PROGRAMU INKUBATOR POMOCY SIECI SOS DLA ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA oraz skupia się na aspekcie informacyjno- edukacyjnym i przeznaczona jest dla pracowników medycznych, opiekunów osób z rozszczepem kręgosłupa, podopiecznych fundacji. Zapraszamy do zapoznania się z programem: https://spina.com.pl/3299-2/ Rejestracja możliwa poprzez link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL53BN31D7Ipa4pzSGroRecuNLUQNsUpbxk1ZGUobg_6U_Cw/viewform

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: