Zadaj Pytanie

Wyślij

O Rejestrze

Bibliografia PRWWR

Wskaźnik Impact Factor

Wskaźnik Impact Factor ogółem: 394.454

Prace oryginalne

2022 1. Coi, A., Barisic, I., Garne, E., Pierini, A., Addor, M., Aizpurua Atxega, A., Ballardini, E., Braz, P., Broughan,…

Raport naukowy

Mazurczak T, Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone, Program: „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat, Polska 2006” Raport Programu Narodów Zjednoczonych…

Prace oryginalne, w których członkowie Zespołu PRWWR zostali wymienieni w EUROCAT Working Group

Loane M, Dolk H, Garne E, Greenlees R. EUROCAT Working Group. Paper 3: EUROCAT data quality indicators for population-based registries…

Monografie

Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródło danych do badań epidemiologicznych, etiologicznych i planowania opieki medycznej Wydaw. Nauk.…

Doniesienia zjazdowe – międzynarodowe

Anna Latos-Bieleńska; Anna Materna-Kiryluk, Katarzyna Wiśniewska, Anna Jamry-Dziurla, Karolina Matuszewska, Renata Glazar, Aleksander Jamsheer,  Dorota Wicher, Ryszard Slezak, Jacek  Pilch…

Doniesienia zjazdowe – krajowe

Anna Latos-Bieleńska; „Choroby rzadkie, które zapamiętałam na całe życie.” Sympozjum „Dzień Chorób Rzadkich: od eksperymentu do leczenia”; Instytut Biochemii i…

Wykłady na zebraniach naukowych, naukowo-szkoleniowych i organizacyjnych

Latos-Bieleńska A. oraz Zespół PRWWR. Wykład na Kursie CMKP „Wprowadzenie do genetyki klinicznej”. 11.10.2021 Materna-Kiryluk A. Analiza etiologiczna wrodzonych wad rozwojowych…

Wykaz działań edukacyjnych dla społeczeństwa prowadzonych w ramach PRWWR

III Kongres Demograficzny 2022. Polska XXI w. – wyzwania demograficzne. Konferencja „Zdrowie Dzieci”, Gdańsk  27.10.2022. Prof. Anna Latos-Bieleńska (w imieniu…

Rozprawy habilitacyjne

Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródło danych do badań epidemiologicznych, etiologicznych i planowania opieki medycznej. UM w…

Prace doktorskie

Jaroszewska-Świątek B.  Małogłowie w populacji polskiej – dane epidemiologiczne i czynniki etiologiczne.  Promotor: Dr hab. n. med. Anna Materna-Kiryluk, prof. UMP,…

Prace magisterskie

Jaczyńska J.  Analiza wad wrodzonych u noworodków w województwie lubelskim w latach 2014-2019.  Promotor: dr hab. n. o zdr. Anna…

Prace licencjackie

Gordon R. Działalność Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1997–2007. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w…

Aktualności

Postęp w realizacji Planu dla Chorób Rzadkich

03 stycznia 2024

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, podsumowuje realizację Planu dla Chorób Rzadkich w 2023 roku.

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: