Zadaj Pytanie

Wyślij

O Rejestrze

Bibliografia PRWWR

Prace oryginalne

Materna-Kiryluk A, Wiśniewska K, Więckowska B, Wróblewska-Seniuk K, Jaroszewska-Świątek B, Helwich E, Latos-Bieleńska A. Maternal Risk Factors Associated with Limb…

Raport naukowy

Mazurczak T, Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone, Program: „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat, Polska 2006” Raport Programu Narodów Zjednoczonych…

Prace oryginalne, w których członkowie Zespołu PRWWR zostali wymienieni w EUROCAT Working Group

Loane M, Dolk H, Garne E, Greenlees R. EUROCAT Working Group. Paper 3: EUROCAT data quality indicators for population-based registries…

Monografie

Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródło danych do badań epidemiologicznych, etiologicznych i planowania opieki medycznej Wydaw. Nauk.…

Doniesienia zjazdowe – międzynarodowe

Anna Latos-Bieleńska; Anna Materna-Kiryluk, Katarzyna Wiśniewska, Anna Jamry-Dziurla, Karolina Matuszewska, Renata Glazar, Aleksander Jamsheer,  Dorota Wicher, Ryszard Slezak, Jacek  Pilch…

Doniesienia zjazdowe – krajowe

Anna Latos-Bieleńska; „Choroby rzadkie, które zapamiętałam na całe życie.” Sympozjum „Dzień Chorób Rzadkich: od eksperymentu do leczenia”; Instytut Biochemii i…

Wykłady na zebraniach naukowych, naukowo-szkoleniowych i organizacyjnych

Materna-Kiryluk A. Analiza etiologiczna wrodzonych wad rozwojowych układ 1. u moczowego u dzieci. Zebranie Komisji Wad Rozwojowych i Poradnictwa Genetycznego…

Wykaz działań edukacyjnych dla społeczeństwa prowadzonych w ramach PRWWR

Latos-Bieleńska A.  Artykuł prasowy „Kiedy należy skierować pacjenta do poradni genetycznej” Puls Medycyny, 22.03.2019 Latos-Bieleńska A; „Co się kryje w…

Rozprawy habilitacyjne

Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródło danych do badań epidemiologicznych, etiologicznych i planowania opieki medycznej. UM w…

Prace doktorskie

Kurosz J. Badanie hipotezy płodowego incydentu naczyniowego (prenatalnej zakrzepicy) jako przyczynę występowania jednostronnych wad zmniejszających kończyn u człowieka”. Promotor: dr…

Prace magisterskie

Zasimowicz J. Stopień objęcia poradnictwem genetycznym rodzin dzieci urodzonych z zespołem Downa w latach 1999–2006 w Wielkopolsce. Promotor: prof. dr…

Prace licencjackie

Gordon R. Działalność Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1997–2007. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w…

Aktualności

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat planu dla chorób rzadkich

23 maja 2021

Zapraszamy do obejrzenia posiedzenia Komisji Zdrowia z dnia  12.05.2021 r. "Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat planu dla chorób rzadkich – rozwiązania organizacyjne i finansowanie." https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=649B9F0679EDBD94C12586CE004CB05A

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: