Zadaj Pytanie

Wyślij

Bibliografia PRWWR

Wykłady na zebraniach naukowych, naukowo-szkoleniowych i organizacyjnych

 1. Materna-Kiryluk A. Analiza etiologiczna wrodzonych wad rozwojowych układ 1. u moczowego u dzieci. Zebranie Komisji Wad Rozwojowych i Poradnictwa Genetycznego Komitetu Rozwoju Człowieka PAN. Warszawa, 12.05.2008.

 2. Wiśniewska M. Platforma Dysmorfologiczna. Zebranie Komisji Wad Wrodzonych i Poradnictwa Genetycznego Komitetu Rozwoju Człowieka PAN. Warszawa, 12.05.2008.

 3. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele, organizacja, udział województwa podlaskiego. Zebranie naukowo-szkoleniowe dla lekarzy województwa podlaskiego. Białystok, 11.06.2008.

 4. Wiśniewska M. Platforma Dysmorfologiczna. Spotkanie Dysmorfologiczne. Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka. Warszawa, 13.06.2008.

 5. Wiśniewska M. Platforma Dysmorfologiczna. Spotkanie Dysmorfologiczne. Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka. Warszawa, 9.10.2008.

 6. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim. Zebranie naukowo-szkoleniowe dla lekarzy województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn, 6.11.2008.

 7. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w Województwie Małopolskim. XXXI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami. Kraków, 9–10.02.2007.

 8. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wad Rozwojowych w profi laktyce wad wrodzonych i planowaniu opieki medycznej. Spotkanie Śląskiego Oddziału PTN. Katowice, 13.03.2007.

 9. Latos-Bieleńska A. Stan diagnostyki prenatalnej wrodzonych wad rozwojowych. Dane z Polskiego Rejestru Wad Rozwojowych. Szkolenie Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Zielona Góra, 17.04.2007.

 10. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w profi laktyce wad wrodzonych i planowaniu opieki medycznej. Szkolenie Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego – oddział kujawsko-pomorski. Górzno k. Brodnicy, 1–2.06. 2007.

 11. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w profi laktyce wad wrodzonych i planowaniu opieki medycznej. Zebranie ordynatorów województwa zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Szczecin, 3.03.2006.

 12. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – analiza przyczyn powstawania wad rozwojowych, identyfi kacja rodzin ryzyka genetycznego. Kurs Specjalizacyjny: Genetyka Medyczna. Łódź, 8–9.06.2006.

 13. Latos-Bieleńska A. i współ. Wiek matki jako czynnik ryzyka występowania wrodzonych wad rozwojowych. Spotkanie naukowe Sekcji Endokrynologii i Menopauzy oraz Sekcji Genetyki Klinicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Karpacz, 30.09.–3.10.2004.

 14. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – analiza przyczyn powstawania wad rozwojowych, identyfi kacja rodzin ryzyka genetycznego. Kurs Specjalizacyjny. Wybrane zagadnienia genetyki klinicznej w ginekologii i położnictwie. Łódź, 10–11.04.2003.

 15. Latos-Bieleńska A. Postępowanie i poradnictwo genetyczne w zespołach wad wrodzonych. Kurs szkoleniowy w ramach programu specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Diagnostyka i terapia płodu. Poznań, 14–18.04.2003.

 16. Latos-Bieleńska A. Co współczesny lekarz powinien wiedzieć o genetyce. Zebranie Naukowe Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Rzeszów, 11.04.2002.

 17. Materna-Kiryluk A. Dlaczego monitorowanie wad jest ważne. Zebranie Naukowe Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Rzeszów, 11.04.2002.

 18. Wiśniewska M. Dlaczego monitorowanie wad jest ważne. Kurs specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej. Wybrane zagadnienia z zakresu genetyki klinicznej w ginekologii i położnictwie. Łódź, 18.04.2002.

 19. Latos-Bieleńska A. Podstawy genetyki klinicznej. Poradnictwo genetyczne. Szkoła Wiosenna: Genetyka człowieka. Kurs teoretyczny dla słuchaczy I roku Studium Medycyny Molekularnej. Poznań, 14–15.05.2001.

 20. Latos-Bieleńska A. Cele i założenia organizacyjne Programu Monitorowania i Poprawy Pierwotnej Profilaktyki Wrodzonych Wad Rozwojowych w Polsce. Zebranie ordynatorów oddziałów położniczo-ginekologicznych szpitali województwa kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz, 15.02.2001.

 21. Krawczyński MR. Demonstracja przypadków dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi zidentyfi kowanymi na podstawie PRWWR. Zebranie szkoleniowe. Piła, 8.02.1999.

 22. Latos-Bieleńska A. PRWWR – założenia organizacyjne i realizacja. Konferencja naukowo-szkoleniowa dla lekarzy neonatologów województwa wrocławskiego Aktualne problemy opieki nad noworodkiem. Stowarzyszenie neonatologów regionu dolnośląskiego. Karpacz, 11–13.02.1999.

 23. Materna-Kiryluk A. Częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych na terenie byłego województwa leszczyńskiego na podstawie zgłoszeń dzieci z wadami do PRWWR. Zebranie szkoleniowe. Leszno, 17.03.1999.

 24. Wiśniewska M. Demonstracja przypadków dzieci z wrodzonymi wada 24. mi rozwojowymi zidentyfikowanymi na podstawie PRWWR. Zebranie szkoleniowe. Leszno, 17.03.1999.

 25. Walczak M. Występowanie wrodzonych wad rozwojowych na terenie Pomorza Zachodniego i Wielkopolski w 1998. Zebranie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gorzów, 1.04.1999.

 26. Materna-Kiryluk A. Częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych na terenie byłego województwa konińskiego na podstawie zgłoszeń dzieci z wadami do PRWWR. Zebranie szkoleniowe. Konin, 8.04.1999.

 27. Wolnik-Brzozowska D. Demonstracja przypadków dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi zidentyfikowanymi na podstawie PRWWR. Zebranie szkoleniowe. Konin, 8.04.1999.

 28. Latos-Bieleńska A. Poradnictwo genetyczne. Szkoła Wiosenna: Podstawy biologii i genetyki molekularnej. Kurs teoretyczny dla słuchaczy I roku Studium Medycyny Molekularnej. Warszawa, 23.04.1999.

 29. Walczak M. Profi laktyka wad cewy nerwowej. Zebranie dot. promocji zdrowia. Szczecin, 22.09.1999.

 30. Latos-Bieleńska A. Polish Registry of Congenital Malformations Structure & Goals. Zebranie naukowe na Uniwersytecie w Ulm, 8–13.11.1999.

 31. Balcar-Boroń A, Szymański W, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz JP, Korbal P, Szułczyński J, Goszczyńska D, Latos-Bieleńska A. Wrodzone wady rozwojowe u dzieci w regionie kujawsko-pomorskim, dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Bydgoszcz, 2.12.1999.

 32. Latos-Bieleńska A. Upośledzenie umysłowe – choroba genetycznie uwarunkowana? Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Bydgoszcz, 2.12.1999.

 33. Walczak M. Zapobieganie wadom cewy nerwowej. Szkolenie dla lekarzy. Szczecin, 7.12.1999.

 34. Latos-Bieleńska A. Polish Registry of Congenital Malformations as an important tool of improvement of genetic care. Zebranie naukowe w Charité. Berlin, 14.12.1999.

 35. Latos-Bieleńska A. Rola badań genetycznych w przygotowaniu do wspomaganego rozrodu. Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Zakrzewo, 18.12.1999.

 36. Latos-Bieleńska A. Poradnictwo genetyczne w pediatrii. Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Oddział Gdański. Gdańsk, 20.01.1998.

 37. Korniszewski L. Diagnostyka wad rozwojowych. Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Oddział Gdański. Gdańsk, 20.01.1998.

 38. Limon J. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych. Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Oddział Gdański. Gdańsk, 20.01.1998.

 39. Latos-Bieleńska A. Poradnictwo prenatalne. Polskie Towarzystwo Ginekologiczno-Położnicze. Oddział Poznański. Poznań, 8.05.1998.

 40. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykłady na zebraniach organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów, Łódź, 28.01.1998.

 41. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykłady na zebraniach organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów, Poznań, 3.03.1998.

 42. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykłady na zebraniach organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów, Bydgoszcz, 23.02.1998.

 43. Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykłady na zebraniach organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów. Olsztyn 4.03.1998.

 44. Limon J. Polski Rejestr Wrodzonych Wad – zasady współpracy. Zebranie ordynatorów oddziałów dziecięcych, noworodkowych, Słupsk, 12.02.1998.

 45. Limon J. Polski Rejestr Wrodzonych Wad – zasady współpracy. Zebranie ordynatorów oddziałów dziecięcych, noworodkowych, Gdańsk, 20.02.1998.

 46. Limon J. Wady wrodzone człowieka jako przyczyna umieralności. Narada dot. umieralności okołoporodowej i niemowląt w województwie słupskim w 1997. Słupsk, 23.04.1998.

 47. Chrystyniak H. Realizacja PRWWR na terenie rejonu szczecińskiego. Szkolenie dla neonatologów i pediatrów województwa gorzowskiego, Rogi, 23.04.1998.

 48. Chrystyniak H. Realizacja PRWWR na terenie rejonu szczecińskiego. Szkolenie dla neonatologów i pediatrów województwa gorzowskiego, Gorzów, 10.06.1998.

 49. Błażejewska M. Realizacja PRWWR na terenie regionu szczecińskiego. Kurs dla pielęgniarek i położnych województwa szczecińskiego. Szczecin, 5–9.10.1998.

 50. Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone – przypadek czy przeznaczenie. Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa: Lekarskiego, Pediatrycznego, Ginekologicznego, Chirurgów Dziecięcych. Bydgoszcz, 7.11.1998.

 51. Balcar-Boroń A, Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A. Wrodzone wady rozwojowe w regionie bydgoskim – dane dotyczące Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa: Lekarskiego, Pediatrycznego, Ginekologicznego, Chirurgów Dziecięcych. Bydgoszcz, 7.11.1998.

 52. Walczak M. Realizacja Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych na terenie regionu szczecińskiego. Zebranie nadzoru neonatologicznego i pediatrycznego, Szczecin, 23.06.1998.

 53. Walczak M. Realizacja Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych na terenie regionu szczecińskiego. Zebranie nadzoru neonatologicznego i pediatrycznego, Szczecin, 26.11.1998.

 54. Krawczyński MR. Zasady poradnictwa genetycznego ze szczególnym uwzględnieniem wad wrodzonych. Wykład dla lekarzy pediatrów województwa zielonogórskiego na posiedzeniu oddziału Zielonogórskiego PTP. Zielona Góra, 13.03.1997.

 55. Krawczyński MR. Wady wrodzone związane z zaburzeniami determinacji i różnicowania płci. Wykład dla lekarzy pediatrów województwa zielonogórskiego na posiedzeniu Oddziału Zielonogórskiego PTP. Zielona Góra, 13.03.1997.

 56. Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone. Aspekty epidemiologiczno-diagnostyczne i genetyczne. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wykład na zebraniu naukowo-szkoleniowym dla lekarzy Instytutu Pediatrii, 2.06.1997.

 57. Latos-Bieleńska A. Krajowy Rejestr Wad Rozwojowych. Zebranie neonatologów województwa kaliskiego w Śmiełowie, w ramach Kwartalnych Kaliskich Spotkań Neonatologicznych, 16.06.1997.

 58. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Instytut Pediatrii AM w Poznaniu, 26.05.1997.

 59. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Instytut Ginekologii i Położnictwa w Poznaniu, 6.06.1997.

 60. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, 11.06.1997.

 61. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Gdańsk, 17.06.1997.

 62. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Szczecin, 3.07.1997.

 63. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Włocławek, 5.09.1997.

 64. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Gorzów Wlkp., 11.09.1997.

 65. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Bydgoszcz, 12.09.1997.

 66. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Koszalin, 24.10.1997.

 67. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Opole, 13.11.1997.

 68. Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Zielona Góra, 4.06.1997.

 69. Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Kalisz, 10.06.1997.

 70. Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów, Konin, 10.06.1997.

 71. Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów, Jelenia Góra, 3.09.1997.

 72. Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów, Legnica, 29.09.1997.

 73. Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,Wałbrzych, 3.10.1997.

 74. Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów, Toruń, 7.05.1997.

 75. Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład na zebraniu organizacyjnych dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów,  Wrocław, 27.11.1997.

 76. Wiśniewska M. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład dla lekarzy pediatrów, neonatologów, położników i ginekologów. Leszno, 11.06.1997.

 77. Wolnik-Brzozowska D. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – cele i założenia organizacyjne. Wykład dla lekarzy neonatologów. Poznań, 17.06.1997.

 78. Limon J. Ustalenie programu działania Regionalnego Zespołu ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Zebranie organizacyjne konsultantów wojewódzkich z zakresu pediatrii, neonatologii i ginekologii u lekarza wojewódzkiego. Gdańsk, 24.06.1997.

 79. Limon J. Polski Rejestr Wad Wrodzonych. Zebranie ordynatorów oddziałów dziecięcych Gdańsk, 26.06.1997

 80. Limon J. Polski Rejestr Wad Wrodzonych. Zebranie ordynatorów oddziałów dziecięcych,  Elbląg, 22.07.1997

 81. Limon J. Polski Rejestr Wad Wrodzonych. Zebranie ordynatorów oddziałów dziecięcych,  Rzucewo, 10.10.1997

 82. Limon J. Polski Rejestr Wad Wrodzonych. Zebranie ordynatorów oddziałów dziecięcych,  Malbork, 29.10.1997.

Aktualności

KONFERENCJA FUNDACJI SPINA 18.09.2021

20 sierpnia 2021

Fundacja Spina serdecznie zaprasza do udziału w konferencji w formie online pt. "Dostęp do leczenia i opieki, a jakość życia", która odbędzie się 18.09.2021 w godz. od 10.30 do 16.00. Konferencja prezentuje założenia PROGRAMU INKUBATOR POMOCY SIECI SOS DLA ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA oraz skupia się na aspekcie informacyjno- edukacyjnym i przeznaczona jest dla pracowników medycznych, opiekunów osób z rozszczepem kręgosłupa, podopiecznych fundacji. Zapraszamy do zapoznania się z programem: https://spina.com.pl/3299-2/ Rejestracja możliwa poprzez link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL53BN31D7Ipa4pzSGroRecuNLUQNsUpbxk1ZGUobg_6U_Cw/viewform

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: