Zadaj Pytanie

Wyślij

Bibliografia PRWWR

Prace doktorskie

  1. Kurosz J. Badanie hipotezy płodowego incydentu naczyniowego (prenatalnej zakrzepicy) jako przyczynę występowania jednostronnych wad zmniejszających kończyn u człowieka”. Promotor: dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer, UM w Poznaniu, w toku przygotowania.

  2. Paśnicki M. Częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych u dzieci w wieku do 2 lat na terenie województwa zielonogórskiego 1988–1997 i lubuskiego 1998–2007 w oparciu o dane Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Promotor: prof. dr hab. n. med. Marian Krawczyński, UM w Poznaniu, 2012.

  3. Mejnartowicz JP. Częstość wad cewy nerwowej i wybrane czynniki ryzyka ich wystąpienia u dzieci urodzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego w latach 1997–2002. Promotor: prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, UM w Poznaniu, 2011.

  4. Walencka Z. Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego u dzieci urodzonych w woj. śląskim w latach 2001–2003. Promotor: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Baumert, ŚUM w Katowicach, 2011.

  5. Kossakowska-Krajewska A. Występowanie wrodzonych wad rozwojowych u dzieci urodzonych w województwie olsztyńskim (1998) i warmińsko-mazurskim (1999–2000) – ocena częstości i analiza epidemiologiczna. Promotor: prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, UM w Poznaniu, 2005.

  6. Zimoń T. Wrodzone wady rozwojowe u bliźniąt urodzonych w latach 1998–1999 na wybranych terenach objętych Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych. Promotor: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, PAM w Szczecinie, 2005.

  7. Małkiewicz E. Epidemiologia rozszczepów podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego u dzieci w wybranych regionach Polski oraz ocena potrzeb związanych z wielospecjalistyczną opieką leczniczą nad nimi. Promotor: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Kaczmarek, AM w Poznaniu, 2004.

  8. Piróg MJ. Zapotrzebowanie na wielokierunkową opiekę medyczną nad dziećmi z wrodzonymi wadami rozwojowymi. Promotor: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska, AM we Wrocławiu, 2001.

  9. Ignyś A. Częstość występowania i rodzaje wrodzonych wad rozwojowych kończyn u noworodków w Regionie Poznańskim i Ziemi Lubuskiej w latach 1997–1998. Promotor: prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, AM w Poznaniu, 1999.

Aktualności

KONFERENCJA FUNDACJI SPINA 18.09.2021

20 sierpnia 2021

Fundacja Spina serdecznie zaprasza do udziału w konferencji w formie online pt. "Dostęp do leczenia i opieki, a jakość życia", która odbędzie się 18.09.2021 w godz. od 10.30 do 16.00. Konferencja prezentuje założenia PROGRAMU INKUBATOR POMOCY SIECI SOS DLA ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA oraz skupia się na aspekcie informacyjno- edukacyjnym i przeznaczona jest dla pracowników medycznych, opiekunów osób z rozszczepem kręgosłupa, podopiecznych fundacji. Zapraszamy do zapoznania się z programem: https://spina.com.pl/3299-2/ Rejestracja możliwa poprzez link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL53BN31D7Ipa4pzSGroRecuNLUQNsUpbxk1ZGUobg_6U_Cw/viewform

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: