Zadaj Pytanie

Wyślij
Stowarzyszenia:
 
Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie
05-503 Głosków, ulica Radnych 9 A
Tel.: (+48) 22 757 81 29, (+48) 601 300 452
Fax: (+48) 22 757 81 97 
@: biuro@chorobyrzadkie.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z zespołem Turnera
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13/15 lokal 202 II piętro
Tel.: (22) 824 35 44

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"
01-922 Warszawa, ul. Conrada 13
Tel.: (22) 663 40 43
Fax: (22) 663 10 13
@: info@bardziejkochani.pl

Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5
@: tourette@tourette.pl

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz ich Rodzin „ZUZIK”
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 180A/1B
Tel.: +48 501 561 388 
@: kontakt@wpp-stowarzyszenie.pl
http://wpp-stowarzyszenie.pl/

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"
02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10
Tel.: (22) 822 03 44, (22) 658 43 30 
@: tecza@idn.org.pl 
@: tecza@tecza.org

Stowarzyszenie Marfan Polska
01-969 Warszawa; ul. Pułkowa 58 
Tel.: (+48) 600 351 020
@: pomoc@marfan.org.pl                     

Stowarzyszenie Debra Polska "Kruchy Dotyk"
05-270 Marki, ul. Kościuszki 43
@: sekretariat@debra-kd.pl

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach"
01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 25 lok. 24
Tel.: 784 323 014
@: stowarzyszenie@wnaszychrekach.pl
 
 
Fundacje
 
Fundacja "Serce Dziecka"
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 2 lok. 6
Tel.: (22) 848 07 60, 605 882 082
@: fundacja@sercedziecka.org.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać Ciszę"
03-703 Warszawa, ul. Olszowa 12 lok 1
Tel.: 605 043 182
@: pokonac.cisze@wp.pl
https://www.pokonaccisze.pl/
Fundacja na rzecz dzieci ze stopą końsko-szpotawą (Fundacja im. Ignacego Ponsetiego)
01-461 Warszawa, ul. Grodkowska 8/30
Tel.: 578 604 077
@: fundacja@ponseti.pl

https://ponseti.pl

Fundacja "Mam serce"
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 10/91   
Tel.: (22) 299 66 50, 690 023 930
@: biuro@mam-serce.org 

www.mam-serce.org

Fundacja "Rozszczepowe marzenia"
02-768 Warszawa, ul. Fosa 31
Tel.: 797 199 745, 516 704 533
@: biuro@rozszczepowe-marzenia.org 

http://rozszczepowe-marzenia.org/

Fundacja Splotu Ramiennego "Otwarte Ramiona"
05-092 Łomianki, ul. M. Konopnickiej 1/189 Dziekanów Leśny
Tel.: 22 751 24 16, 506 580 295
@: kontakt@otwarteramiona.pl  

https://www.otwarteramiona.pl/

Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
02-914 Warszawa, ul. Św. Bonifacego 10
Tel.: (22) 642 75 07, 505 125 725
@: biuro@ptchnm.org.pl
 

Aktualności

Postęp w realizacji Planu dla Chorób Rzadkich

03 stycznia 2024

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, podsumowuje realizację Planu dla Chorób Rzadkich w 2023 roku.

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: