Zadaj Pytanie

Wyślij

Projekty zakończone

PROJEKT EUROmediCAT

PROJEKT EUROmediCAT

EUROmediCAT to projekt 7 Programu Ramowego, który odbył się w latach  2011-2015, w których wzięło udział dziewięć  ośrodków z pięciu krajów europejskich, w tym Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Głównym celem projektu było zbadanie skuteczności działania systemów czujności farmakologicznej na bezpieczeństwo zażywanych leków w czasie ciąży i ich teratogenny wpływ na rozwój płodu. Cel ten był realizowany przez wykorzystanie informacji o zażywanych lekach przez kobiety w ciąży w połączeniu z danymi o ich chorobach przewlekłych, pochodzących z bazy danych EUROCAT, która obejmuje 3 milionową grupę  urodzeń w latach 1995-2010, na terenie całej Europy. Ponadto dane  te  analizowane będą  pod kątem wzrostu zażywania przez kobiety ciężarne leków pochodzących z następujących czterech grup: nowe leki przeciwpadaczkowe,  analogi insuliny, środki antydepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) oraz leki przeciwastmatyczne.  Oceniona została   efektywność istniejących  rekomendacji dotyczących bezpiecznego zażywania leków i programów prewencyjnych skierowanych do kobiet w ciąży. Jednocześnie przeprowadzone zostały badania dotyczącego wpływu na bezpieczeństwo stosowania leków przez kobiety ciężarne w dobie wzrostu korzystania z Internetu (dostęp do informacji na temat leków mogących mieć wpływ na powstanie wrodzonych wad rozwojowych).

W dniach 2-4.02.2015 r. w Poznaniu miała miejsce  Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt pt. "European Conference “Safety of Medication Use in Pregnancy” .

Została podzielona na dwie części: główną konferencję EUROmediCAT  w dniach 2-4.02.2015 oraz Konferencję Satelitarną „Profilaktyka wad wrodzonych – Terapia kobiety ciężarnej bezpieczna dla płodu” w dniu 2.04.2015, prowadzoną w języku polskim.

Konferencja Satelitarna prowadzona była w języku polskim, skierowana do lekarzy i studentów medycyny, pielęgniarstwa i położnictwa, dając możliwość edukacji w zakresie bezpieczeństwa leków przyjmowanych w czasie ciąży, występowania u dzieci wrodzonych wad rozwojowych, oraz zwracała uwagę na ważność Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych będącego częścią Europejskiej sieci rejestrów EUROCAT.

Organizatorami Konferencji Satelitarnej byli:

 • EUROmediCAT
 • Sekcja Genetyki Klinicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Sekcja Dysmorfologiczna Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR)

Podczas Konferencji miało miejsce spotkanie Sekcji Dysmorfologicznej PT Genetyki Człowieka, otwarte po raz pierwszy  dla studentów medycyny, podczas którego przedstawiono trudne diagnostycznie przypadki kliniczne. Następnie  prof. Anna Latos-Bieleńska przekazała informacje na temat reorganizacji  Polskiego  Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych na warunkach rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Podczas sesji „Poszukiwanie terapii kobiety ciężarnej bezpiecznej dla płodu” wykłady wygłosili:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska (Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UMP, Poznań) „Zalecenia dotyczące leczenia kobiet ciężarnych z cukrzycą”
 • prof. dr hab. n. med. prof. Joanna Jędrzejczak (Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP, Warszawa) „Zalecenia dotyczące leczenia kobiet ciężarnych z padaczką”
 • prof. dr hab. n. med. prof. Barbara Rogala (Katedra i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej SUM, Katowice) „Zalecenia dotyczące leczenia kobiet ciężarnych z astmą oskrzelową”
 • prof. dr hab. n. med. prof. Jana Skrzypczak (Klinika Rozrodczości, UMP, Poznań) „Antykoagulanty w ciąży - komu i kiedy?”
 • prof. dr hab. n. med. prof. Anna Markowska (Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, UMP, Poznań) „Postępowanie u ciężarnych z guzami jajnika”
 • prof. dr hab. n. med. prof. Stefan Sajdak (Klinika Ginekologii Operacyjnej UMP, Poznań) „Postępowanie u ciężarnych z rakiem piersi”.

Konferencja EUROmediCAT European Conference “Safety of Medication Use in Pregnancy” rozpoczęła się bezpośrednio po Konferencji Satelitarnej, prowadzona była w języku angielskim z równoczesnym tłumaczeniem symultanicznym.

Pierwszy dzień Konferencji rozpoczął się od wykładów:

 • Geoff Adams-Spink (Trustee, Disability Rights; Przewodniczący  European Dysmelia Reference Information Centre; Wielka Brytania) “Importance of pharmacovigilance: lessons from the Thalidomide tragedy”
 • Prof. Lolkje de Jong-van den Berg (Koordynator Naukowy EUROmediCAT, Emerytowany Profesor Social Pharmacy and Pharmacoepidemiology, University of Groningen, Holandia) “EUROmediCAT: working towards an European Reproductive Pharmacovigilance system”.

Przewodniczącymi oraz członkami każdej z sesjibyli członkowie Rady Doradczej EUROmediCAT, światowi eksperci w swoich dziedzinach związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem leków przyjmowanych w czasie ciąży oraz organizacji pacjentów na szczeblu międzynarodowym. Podczas Konferencji poszczególne grupy robocze projektu EUROmediCAT przedstawiały wyniki swoich prac, po których następował panel dyskusyjny.

W Konferencji wzięło udział 620 uczestników z 24 krajów. Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha przesłał na ręce organizatorów list, w którym podkreślił wagę badań podejmowanych przez EUROmediCAT i zadeklarował pomoc przy zorganizowaniu podobnej konferencji na forum Parlamentu Europejskiego. Ponadto w konferencji uczestniczyli m.in. lekarze genetycy, ginekolodzy, biolodzy molekularni, neurolodzy i psychiatrzy, studenci medycyny i położnictwa oraz pacjenci z wrodzonymi wadami rozwojowymi, których matki przyjmowały leki o teratogennym działaniu w czasie ciąży.

W czasie trwania Konferencji odbyło się spotkanie pacjentów, będących ofiarami tragedii talidomidowej wraz z udziałem Geoffa Adams-Spink, Przewodniczącego  European Dysmelia Reference Information Centre oraz poznańskich lekarzy genetyków.  Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porady.

Na obie Konferencje zgłoszono pięćdziesiąt streszczeń na sesję plakatową, z czego trzydzieści sześć streszczeń zostało zakwalifikowanych na sesję plakatową “Safety of Medication Use in Pregnancy”, a trzynaście na Konferencję Satelitarną.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://euromedicat.eu

Materiały konferencyjne:

Broszura  na temat projektów Unii Europejskiej wydana przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:


 

Aktualności

Postęp w realizacji Planu dla Chorób Rzadkich

03 stycznia 2024

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, podsumowuje realizację Planu dla Chorób Rzadkich w 2023 roku.

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: