Zadaj Pytanie

Wyślij

Projekty zakończone

Projekt PROTECT

PROTECT (Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European ConsorTium) to projekt realizowany w ramach Innovative Medicine Initiative Joint Undertaking (IMI JU). IMI JU był programem badawczym, finansowanym w połowie przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego, w połowie przez instytucje prywatne, zrzeszone w European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Jego wykonawcą było konsorcjum międzynarodowe składające się z 29 publicznych i prywatnych instytucji koordynowanych przez European Medicines Agency (EMEA). Projekt odbył się w okresie od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2014 roku. Projekt PROTECT był realizowany w ramach wezwania Call No. 6: Strengthening the Monitoring of Benefit/Risk.

 

Projekt PROTECT podzielony był na 5 pakietów roboczych (WP2-WP6) o charakterze naukowobadawczym. Pakiet roboczy WP7 odpowiada za działania szkoleniowe. Pakiet roboczy WP1 odpowiada za kwestie związane z zarządzaniem projektem.

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wziął udział w jednym pakiecie roboczym- Work Package 4 (ang. „New tools for data collection from consumers”). Projekt PROTECT pozwolił stworzyć i przetestować innowacyjną metodę zbierania i integrowania danych dotyczących korzyści i ryzyka związanych z farmakoterapią w czasie ciąży, w celu przekazania tych informacji pacjentom, lekarzom, firmom farmaceutycznym oraz osobom odpowiedzialnym za tworzenie polityki lekowej. Projekt ten objął wybrane państwa Unii Europejskiej.

Główne założenia projektu:

  1. Stworzenie sprawnego, innowacyjnego systemu zbierania i integrowania informacji dotyczących kobiet ciężarnych przy udziale współczesnych środków komunikacji (Internet, telefon), w szczególności na temat ich aktualnego stanu zdrowia, zażywanych leków, prowadzonego stylu życia, oraz innych czynników istotnych z medycznego/farmakologicznego punktu widzenia;
  2. Ocena efektywności oraz sprawności systemów gromadzenia danych z możliwością przekazu informacji w języku ojczystym pacjentki;
  3. Ocena sprawności systemów gromadzenia danych w różnych etnicznie i narodowościowo grupach pacjentek;
  4. Ocena jakości oraz skuteczności leków zażywanych przez pacjentki badane w ramach powyższego projektu; możliwość skonfrontowania bezpośrednich danych dotyczących stosowania leków przez pacjentki z ogólnymi danymi dotyczącymi farmakoterapii pochodzącymi z baz danych takich jak np. rejestr realizowanych recept, rejestr wad wrodzonych, itp.;
  5. Monitorowanie oraz szerzenie współpracy między bazami danych (EHR, rejestry wad wrodzonych) w celu przeprowadzenia analiz porównawczych (w zakresie farmakoterapii) między krajami uczestniczącymi w projekcie.

 

Więcej informacji na stronie interenetowej:

http://www.imi-protect.eu/

Aktualności

Postęp w realizacji Planu dla Chorób Rzadkich

03 stycznia 2024

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, podsumowuje realizację Planu dla Chorób Rzadkich w 2023 roku.

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: